Pozvánka na Valnou hromadu Společenstva kominíků ČR

Tato akce je pouze pro členy Společenstva kominíků ČR.     Přihlášky na VH a doprovodné akce od nečlenů SKČR budou vyřazeny z evidence.

Vážené kolegyně, kolegové

Dovolte mi abych Vás pozval na jednání naší Valné hromady - vrcholného orgánu SKČR.
Termín konání  :           (čvtrtek)   20.srpna 2020
Míto konání       :         Velký sál Střední odborné školy na Jarově, Učňovská 100/1, Praha 9help

Program Valné hromady
                                       Veřejná část                                            
08:00 10:00  Prezence účastníků
10:00 10:30  Zahájení jednání - vystoupení prezidenta SKČR      
 Vystoupení hostů
10:30 10:45  Předání vyznamenání oceněným kolegům
11:00 11:30  Oběd pro hosty VH a vystavovatele
                                      Neveřejná část                                         
11:00 11:15  Volba členů mandátové, návrhové a volební
  komise a řídícího sněmu
11:15 13:30  Zpráva o činnosti Rady SKČR,tiskového mluvčího
 a zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise
 Výsledek hospodaření za rok 2019
 Zpráva revizní komise
 Návrh rozpočtu na rok 2020 a
 návrh výše členského příspěvku r.2021
 Doplňující volby člena Znalecké a rozhodčí komise
 Přijetí (schválení) usnesení
 ukončení Valné hromady
13:30 14:30 Oběd
                                    Odborný seminář                                        
14:30 14:50  Statistika závad spalinových cest
14:50 16:00  Příklady nesprávně prováděných kominických prací
 z pohledu vyšetřovatele HZS ČR
 por. Ing. Miloš Bodlák, Ph.D. - HZS ČR
 kraje Vysočina

Ing. Jaroslav Schön

Zpět

Ing. Kalenda Zdeněk (c) 2020                aktualizace: 19.06.2020       email: info@skcr-statistika.cz