Pozvánka na Valnou hromadu Společenstva kominíků ČR

Tato akce je pouze pro členy Společenstva kominíků ČR - přihlášky na VH a doprovodné akce od nečlenů SKČR budou vyřazeny z evidence

Vážené kolegyně, kolegové

Dovolte mi abych Vás pozval na jednání naší Valné hromady vrcholného orgánu SKČR
Termín konání  :           28.dubna 2022
Místo konání       :         Konferenční sál hotelu Step
Malletova 1141, Praha - Libeň

                                      Valná hromada je plánována jako jednodenní, s odpoledním odborným seminářem
                                      V hotelu bude pro zájemce možnost ubytování den před valnou hromadou se společným večerním posezením

help

Návratka na valnou hromadu pro přihlášení emailem - ke stažení

Program Valné hromady (sněmu)
                                                                                  Veřejná část                                                                                      
08:00 09:30  Prezence účastníků
09:30 10:30  Zahájení jednání - vystoupení prezidenta SKČR, vystoupení hostů                                                        
10:30 11:00  Předání vyznamenání oceněným kolegům
11:00 12:30  Oběd pro hosty VH a vystavovatele
                                                                                Neveřejná část                                                                                   
11:00 11:15  Volba řídícího VH a členů mandátové, návrhové a volební komise                                                        
11:15 12:30  Zpráva o činnosti Rady SKČR, a zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise
 Výsledek hospodaření za rok 2021
 Zpráva revizní komise
 Volba členů Zanlecké a rozhlodčí komise
 Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh výše členského příspěvku r.2023
 Diskuse a přijetí (schválení) usnesení
 Ukončení Valné hromady
12:30 13:30             Oběd
                                                                             Odborný seminář                                                                                
13:30 13:50  Statistika závad spalinových cest - Ing. Jaroslav Schön                                                                         
14:00 16:30
 Individuální topení ve 21. století - Ing.Jiří Horák Ph.D.: 


Cena za účast na semináři je 300,- Kš za osobu

Ing. Jaroslav Schön - prezident Společenstva kominíků ČR

Po celou dobu konání Valné hromady a semináře bude v odděleném sále otevřena
výstava partnerů SKČR a výrobců komínů, komínové techniky a kominického nářadí.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na společné přátelské posezení,
které se bude konat v předvečer Valné hromady 27.dubna 2022 od 18:30 hod. v prostorách hotelu. Součástí tohoto večera je občerstvení formou rautu a programová vložka, jejíž obsah si Společenstvo kominíků ČR ponechává jako překvapení.
Cena za účast na společenském večeru je 900,- Kč za osobu.

Účastníci Valné hromady si rovněž mohou rezervovat ubytování z 27. na 28. dobna 2022, kde cena ubytování je 2.500,- Kč za dvoulůžkový pokoj a 2.400,. za jednolůžkový pokoj. Ubytování si každý hradí sám přímo na recepci hotelu. Termín pro rezervaci ubytování je do 10.dubna 2022.

Ostatní položky spojené s konáním vlastní Valné hromady budou hrazeny na účet Společenstva kominíků ČR.

Těšíme se na Vaší účast

Jak se na VH dostanete:
Souřadnice GPS :   50°     6'   5,5543027437204" S   ( 50.101547417315764)
                                14°   29'   3,0523653691168" V   (14.484181212602532)

   m a p a

Zpět

Ing. Kalenda Zdeněk (c) 2022                aktualizace: 18.03.2022       email: info@skcr-statistika.cz