Pozvánka na Vanou hromadu Společenstva kominíků ČR

Vážené kolegyně, kolegové

Dovolte mi abych Vás pozval na jednání naší Valné hromady - vrcholného orgánu SKČR.
Termín konání  :    18.dubna 2020
Míto konání       :    Hotel Jezerka, Seč, Ústupky 278
Společřenský večer :  17.dubna 2020 od 19,00 hod. Zábavný večer s hudbou a tancem


help

Program Valné hromady (sněmu)
                                     Veřejná část                                           
08,30 09,30 Prezence účastníků
09,30    Zahájení jednání - vystoupení prezidnta SKČR    
      Vystoupení hostů
      Vystoupení hostů
     Vyznamenání oceněným kolegům
      Oběd pro hosty VH a vystavovatele
                                    Neveřejná část                                        
11,00 11,20 Volba členů mandátové, návrhové komise
a řídícího sněmu
      Zpráva o činnosti Rady SKČR,
zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise     
      Výsledek hospodaření za rok 2019
Zpráva revizní komise
Návrh rozpočtu na rok 2020 a
návrh výše členského příspěvku r.2021
        
       
      Přijetí (schválení) usnesení
ukončení Valné hromady
13,30 14,30 Oběd
                                  Odborný seminář                                      
14,30      
        
      Přestávka                                                                  
        
       

Ing. Jaroslav Schon

Zpět

Ing. Kalenda Zdeněk (c) 2019                aktualizace: 26.11.2019       email: info@skcr-statistika.cz