Pozvánka na Valnou hromadu Společenstva kominíků ČR

Tato akce je pouze pro členy Společenstva kominíků ČR.     Přihlášky na VH a doprovodné akce od nečlenů SKČR budou vyřazeny z evidence.

Vážené kolegyně, kolegové

Dovolte mi abych Vás pozval na jednání naší Valné hromady - vrcholného orgánu SKČR.
Termín konání  :           18.dubna 2020
Míto konání       :         Kongresový sál hotelu Jezerka, Seč, Ústupky 278
Společřenský večer :  17.dubna 2020 od 19,00 hod. Zábavný večer s hudbou a tancem


help

Program Valné hromady (sněmu)
                                       Veřejná část                                            
08:30 09:30  Prezence účastníků
09:30 10:30  Zahájení jednání - vystoupení prezidnta SKČR      
10:00 10:45  Vystoupení hostů
10:45 11:00  Předání vyznamenání oceněným kolegům
11:00 12:30  Oběd pro hosty VH a vystavovatele
                                      Neveřejná část                                         
11:00 11:15  Volba členů mandátové, návrhové a volební
  komise a řídícího sněmu
11:15 13:30  Zpráva o činnosti Rady SKČR,tiskového mluvčího
 a zpráva o činnosti Znalecké a rozhodčí komise
 Výsledek hospodaření za rok 2019
 Zpráva revizní komise
 Návrh rozpočtu na rok 2020 a
 návrh výše členského příspěvku r.2021
 Doplňující volby člena Znalecké a rozhodčí komise
 Přijetí (schválení) usnesení
 ukončení Valné hromady
13:30 14:30 Oběd
                                    Odborný seminář                                        
14:30 14:50  Statistika závad spalinových cest
14:50 15:10  EET
15:10 15:20 Přestávka                                                               
15:20 16:20  Příklady nesprávně prováděných kominických prací
 z pohledu vyšetřovatele HZS ČR
 por. Ing. Miloš Bodlák, Ph.D. - HZS ČR
 kraje Vysočina

Ing. Jaroslav Schön

Zpět

Ing. Kalenda Zdeněk (c) 2020                aktualizace: 20.02.2020       email: info@skcr-statistika.cz