Projekt "Statistika závad spalinových cest"


Program pro pořizování dat k zasílání do statistiky závad spalinových cest je poskytován

B e z p l a t n ě


Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Personální požadavky a způsob provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, jsou podrobně uvedeny v právních předpisech (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů - zejména zákona 320/2015 Sb.,   a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Přesto, právě neodborným provedením a udržováním spalinových cest dochází každoročně ke značným škodám na majetku, zdraví a životech osob. Výsledkem čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty je podle právního předpisu vždy  "Zpráva z provedení čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty", ve které musí být zjištěné závady uvedeny.

Stávající statistiky zpracovávané Hasičským záchranným sborem dokáží vypovědět kolik požárů a otrav oxidem uhelnatým mají na svědomí špatně provedené a udržované spalinové cesty.   Namají však vypovídající hodnotu v tom,  jaké závady spalinových cest, způsobující uvedené škody, jsou nejčastější a čemu tedy mají nejen státní orgány (např. Stavební úřady), ale i kominíci při své práci zaměřené na prevenci, věnovat zvýšenou pozornost.

Naším cílem je - zpracovat a předat státním úřadům a kominíkům komplexní statistiky upozorňující na konkrétní nedostatky spalinových cest.     Co je potřeba udělat?


     Stáhněte si z této stránky instalační pokyny, program a ve volbě "Ostatní" se přihlásíte do systému za účelem potvrzování Vámi zaslaných dat.Zpět na hlavní stránku

Ing. Kalenda Zdeněk (c) 2017                aktualizace: 15.02.2017
      email: info@skcr-statistika.cz