Přihláška na Valnou hromadu konanou dne 26.8.2021
(návratka)Uzávěrka rezervace ubytování 18.8.2021.    Uzávěrka přihlášek 20.8.2021
Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné kapacity sálu, občerstvení Vás žádáme o dodržení termínu odeslání přihlášky (návratky) nejpozději do 20.8.2021


Registrace na valnou hromadu bude přístupná od 5.8.2021   Platba za ubytování a další služby hotelu, přímo na recepci hotelu.

        Zpětaktualizace: 14.07.2021