Přihláška na Valnou hromadu konanou ve čvrtek dne 20.08.2020
(návratka)


Uzávěrka přihlášek 7.8.2020

Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné kapacity sálu, občerstvení Vás žádáme o dodržení termínu odeslání přihlášky (návratky) nejpozději do 7.8.2020

Tato akce je pouze pro členy Společenstva kominíků ČR.     Přihlášky na VH a doprovodné akce od nečlenů SKČR budou vyřazeny z evidence.Pokud vyplníte povinné údaje a nechcete se účastnit dalších akcí, stačí kliknout na tlačítko "Odeslat". Tím bude Vaše registrace na VH provedena.

Potvrzuji účast na valné hromadě SKČR :

Příjmení :              *  Jméno :              Titul :   

Ev.čís.člena :           Email :      

Vaše evidenční číslo můžete zjistit na těchto stránkách v sekci "Aktualizace dat", nebo "Celoživotní vzdělávání"

Povinný údaj


dále účast na těchto vybraných akcích :

                                            Odborný seminář (účast zaškrtnout):          500,- Kč / 1 osoba

                         Požaduji daňový doklad (zaškrtnout):                             Požaduji zaslat složenku (zaškrtnout):           Zpět                                                              


aktualizace: 19.06.2020