Přihláška na Valnou hromadu konanou dne 28.4.2022
(návratka)

Uzávěrka požadavků na ubytování   10.4.2022       Uzávěrka přihlášek na VH   22.4.2022
Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné kapacity sálu, občerstvení Vás žádáme o dodržení termínu odeslání přihlášky (návratky) na VH nejpozději do 22.4.2022

Pokud vyplníte povinné údaje a nechcete se účastnit dalších akcí, stačí kliknout na tlačítko "Odelat". Tím bude Vaše registrace na VH provedena.

Potvrzuji účast na valné hromadě SKČR :

Příjmení :              *  Jméno :              Titul :   

Ev.čís.člena :           Email :      

Vaše evidenční číslo můžete zjistit na těchto stránkách v sekci "Aktualizace dat", nebo "Celoživotní vzdělávání"

Povinný údaj

dále účast na těchto vybraných akcích :

                                                    Odborný seminář (účast zaškrtnout):          300,- Kč/osobu

                        Společenské setkání (v případě účasti uvést počet osob) :          900,- Kč/osobu

Požadavek na ubytování z 27.4.2022 na 28.4.2022    (číslicí uveďte počet)          osob (úhrada na hotelové recepci)   

                         Požaduji daňový doklad      (zaškrtnout):                      Požaduji zaslat složenku      (zaškrtnout):   

Platba za ubytování a další služby hotelu, přímo na recepci hotelu.


        Zpět                                                              aktualizace: 25.4.2022